ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

    Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα, ανάλογα με την επίδραση που ασκούν σε αυτά τα μαγνητικά πεδία διακρίνονται σε:

  1. Διαμαγνητικά στοιχεία: τα στοιχεία τα οποία επηρεάζονται ελάχιστα από τα μαγνητικά πεδία. Τέτοια στοιχεία είναι οι υγιείς κυτταρικές μεμβράνες.

  2. Παραμαγνητικά στοιχεία: τα στοιχεία που επηρεάζονται από το μαγνητικό πεδίο στο οποίο βρίσκονται και μπορούν να μετατραπούν σε μαγνητικά δίπολα με προσανατολισμό ίδιο με τον προσανατολισμό του πεδίου.

  3. Σιδηρομαγνητικά στοιχεία: τα στοιχεία αυτά βρίσκονται κυρίως κοντά στα οστά της βάσης του κεφαλιού, στην υπόφυση, την επίφυση και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη σε αυτά περιοχών που τα μαγνητικά τους δίπολα έχουν κοινό προσανατολισμό. Τα υλικά αυτά αποκτούν ισχυρές μαγνητικές ιδιότητες όταν βρεθούν μέσα σε πεδίο, τις οποίες διατηρούν όταν το πεδίο πάψει να υπάρχει.

  Όταν υπάρχει κάποια διαταραχή στον οργανισμό, παρατηρούνται μεγάλες ποσότητες παραμαγνητικών στοιχείων σε αυτόν, ενώ παράλληλα δημιουργείται μία διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε μια πάσχουσα και μία υγιή περιοχή. Η μεγαλύτερη ποσότητα παραμαγνητικών παρατηρείται επειδή κάποια διαμαγνητικά στοιχεία μετατρέπονται σε παραμαγνητικά. Με την εφαρμογή μαγνητικών πεδίων επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση των παραμαγνητικών στοιχείων και κατά συνέπεια η αποκατάσταση των παθήσεων.

     Το παλμικό μαγνητικό πεδίο (μαγνητικοί νανοπαλμοί) διεισδύει στο σώμα ομοιόμορφα, ανεπηρέαστο και μεταβάλλεται ταχύτατα, γεννιέται και εξαφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο. Από το νόμο της επαγωγής του Faraday, γνωρίζουμε ότι ένα μαγνητικό πεδίο εξαφανιζόμενο, αφήνει στη θέση του ένα κυκλικό ηλεκτρικό πεδίο. Με αυτό τον τρόπο βαθιά μέσα στον ιστό γεννιούνται ηλεκτρικοί νανοπαλμοί. Έτσι οι νανοπαλμοί επιδρούν στην ενδοκυτταρική κίνηση των ιόντων, αυξάνουν δηλαδή την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ελάττωση του οιδήματος και του πόνου, η γρήγορη απομάκρυνση των προϊόντων του μεταβολισμού, η αύξηση της παροχής οξυγόνου στην περιοχή, ενώ και τα περιφερειακά κινητικά νεύρα επανακτούν τη λειτουργικότητάς τους.

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

     Μέχρι στιγμής στην εφαρμογή των μαγνητικών πεδίων δεν αναφέρθηκε κάποια αντένδειξη ή παρενέργεια και τα αποτελέσματά τους να είναι μόνο θετικά. Πρέπει να επισημανθεί πως η μαγνητοθεραπεία δεν προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών της περιοχής που εφαρμόζεται.