Εισαγωγή


Papimi

Η συσκευή Papimi είναι μία γεννήτρια παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Σχετίζεται δε με τη μέθοδο του βιοσυντονισμού και της συχνοτικής θεραπείας. Οι νανοπαλμοί που παράγει χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και πολύ μικρή διάρκεια. Η μεγάλη αυτή ισχύς της συσκευής και ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας της είναι οι λόγοι της ευρείας γκάμας εφαρμογών της και των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων που έχει. Η εφαρμογή γίνεται εξωτερικά, επαγωγικά (και πάνω από ρούχα), ανώδυνα χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς και χωρίς να προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών. Επίσης από την εικοσαετή χρήση της συσκευής, έως τώρα, δεν έχει αναφερθεί ουδεμία αρνητική παρενέργεια.

-Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στην εξής γενική αρχή:

<<Όσο οι ηλεκτρομαγνητικοί νανοπαλμοί είναι όλο και βραχύτερης διάρκειας (στιγμιαίοι) και μεγαλύτερης στιγμιαίας ισχύος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργοποίηση των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας των μορίων (και του προκαλούμενου Πυρηνικού Συντονισμού και Διέγερσης), που είναι παράγοντες βιοσύνθεσης, και όσο μικρότερη είναι η διαχεόμενη θερμότης (παράγων βιο-αποσύνθεσης), τόσο καλύτερα τα βιολογικά αποτελέσματα.>>
 
Η συσκευή Papimi έχει ελεγχτεί και επιτυχώς περάσει όλες τις δοκιμασίες που υποδεικνύει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει πιστοποιηθεί με CE medical (CE0044) από τους διαπιστευμένους φορείς δοκιμών και πιστοποιήσεων ΕΛΚΕΠΗΥ και TUEV Nord Cert GmbH. Επίσης η εταιρεία παραγωγής της συσκευής είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008 και κατά ISO13485:2003 + AC2007 και πιστοποιημένη για τη συμμόρφωσή της με την Ευρωπαϊκή οδηγία MDD 93/42/EEC που αφορά στην κατασκευή ιατρικών συσκευών.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ