Τεχνικά Χαρακτηρηστικά


Τάση εισόδου 120/230/240 Volts-AC 50/60Hz
Ασφάλεια 10Amps
Ισχύς 2500VA (1500W) MAX
Έξοδος Σύνθετο παλμικό επαγόμενο μαγνητικό πεδίο, ως προς ταλαντοσκόπιο, με συνεχώς μειούμενη ένταση κατά τη διάρκεια κάθε σύνθετου παλμού, στιγμιαίο αρχικό peak 10.000 ampere - turns max, που αντιστοιχεί σε 480Gauss (MAX), διαμορφωμένο από ταλαντώσεις ατμοσφαιρικού πλάσματος με τη μέθοδο PAP.
Ενέργεια ανά παλμό 96 Joules (MAX)
Συχνότητα Συνεχή στοιχεία αρμονικής Fourier από 0,2 MHz ως 300 MHz (PEAK AT 240kHz).
Δραστική εμβέλεια 15cm MAX, ελαττώνεται ανάλογα με το κύβο της απόστασης.
Βάρος ~80kg

Η συσκευή είναι κατηγορίας ΙΙα τύπου BF. Διαθέτει πολλαπλά συστήματα ασφαλείας τα οποία λειτουργούν παράλληλα και ανεξάρτητα, ώστε η περίπτωση ατυχήματος να είναι πραγματικά αδύνατη.

Εντός της δραστικής εμβέλειας του πεδίου δεν πρέπει να βρίσκονται ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές καθώς και μεταλλικά αντικείμενα. Όπως προκύπτει πριν την εφαρμογή απομακρύνουμε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητά ή ασύρματα τηλέφωνα, κλειδιά, χειριστήρια συναγερμών ή αυτόματων πορτών κτλ) και μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. χρυσαφικά, κοσμήματα, ζώνη).

Η συσκευή διαθέτει μηχανικό βραχίονα στήριξης του πηνίου-εφαρμογέα και δύο τύπους εφαρμοζόμενων μερών:

Κυλινδρικό πηνίο δύο σπειρών

Σπειροειδής πηνίο τεσσάρων σπειρών